Zjawisko samoindukcji na maturze z fizyki i astronomii