Zasada nieokreśloności Heisenberga i jej konsekwencje dla pomiarów na maturze z fizyki i astronomii