Wektor natężenia pola,  potencjał pola na maturze z fizyki i astronomii