Typowe zadania opisujące ruch bryły sztywnej na maturze z fizyki i astronomii