Lista pytań dla zagadnienia: Siła Lorentza. Wektor indukcji pola magnetycznego