Podstawowe cechy fali. Równanie fali na maturze z fizyki i astronomii