Interferencja i dyfrakcja fali mechanicznej. na maturze z fizyki i astronomii