Lista pytań dla zagadnienia: Fale akustyczne, rezonans