Ciepło właściwe, ciepło molowe, praca gazu na maturze z fizyki i astronomii