Zderzenia sprzężyste ciał na maturze

Zderzenie niecentralne.

Po niecentralnym zderzeniu sprężystym tory ciał...

A zawsze leżą na jednej prostej
B są do siebie prostopadłe
C mogą leżeć na jednej prostej lub nie
D nie leżą na jednej prostej