Zderzenia sprzężyste ciał na maturze

Zderzenie niecentralne.

Po niecentralnym zderzeniu sprężystym tory ciał...

A nie leżą na jednej prostej
B mogą leżeć na jednej prostej lub nie
C są do siebie prostopadłe
D zawsze leżą na jednej prostej