Zderzenia sprzężyste ciał na maturze

Zderzenie niecentralne.

Po niecentralnym zderzeniu sprężystym tory ciał...

A zawsze leżą na jednej prostej
B mogą leżeć na jednej prostej lub nie
C nie leżą na jednej prostej
D są do siebie prostopadłe