Siła Lorentza. Wektor indukcji pola magnetycznego na maturze

Założenia siły Lorentza

Które założenie nie musi być spełnione, aby na cząsteczkę mogła działać niezerowa siła Lorentza:

A cząsteczka musi być w ruchu
B cząsteczka musi być naładowana
C cząsteczka musi być w polu magnetycznym
D cząsteczka musi być w polu elektrycznym