Praca sił sprężystości. Moc na maturze

Moduł Younga

Moduł Younga wyraża wartość naprężenia zewnętrznego, które powstałoby przy...

A podwojeniu długości pod warunkiem, że ciało uległoby zniszczeniu.
B takim wydłużeniu, które powoduje zniszczenie ciała.
C maksymalnym zwiększeniu długości , które nie powoduje zniszczenia ciała.
D podwojeniu długości pod warunkiem, że ciało nie uległoby zniszczeniu.