Zderzenia niesprzężyste ciał na maturze

Które zderzenie jest niesprężyste?

Które z przedstawionych na rysunku zderzeń jest niesprężyste?

A żadno
B a
C oba
D b