Zderzenia niesprzężyste ciał na maturze

Które zderzenie jest niesprężyste?

Które z przedstawionych na rysunku zderzeń jest niesprężyste?

A a
B b
C żadno
D oba