Zderzenia niesprzężyste ciał na maturze

Które zderzenie jest niesprężyste?

Które z przedstawionych na rysunku zderzeń jest niesprężyste?

A b
B żadno
C a
D oba