Zderzenia niesprzężyste ciał na maturze

Energia kinetyczna po zderzeniu.

Suma energii kinetycznych ciał po zderzeniu doskonale sprężystym jest mniejsza niż prze zderzeniem Ponieważ

A Żadna z odpowiedzi.
B Ciała przejściowo się odkształcają.
C Ciała trwale się odkształcają.
D Zmienia się suma prędkości układu