Zderzenia niesprzężyste ciał na maturze

Energia kinetyczna po zderzeniu.

Suma energii kinetycznych ciał po zderzeniu doskonale sprężystym jest mniejsza niż prze zderzeniem Ponieważ

A Ciała trwale się odkształcają.
B Ciała przejściowo się odkształcają.
C Żadna z odpowiedzi.
D Zmienia się suma prędkości układu