Fale akustyczne, rezonans na maturze

Efekt Dopplera dla fal elektromagnetycznych

Dla fal propagujących się bez udziału ośrodka materialnego efekt Dopplera zależy od:

A prędkości obserwatora względem ośrodka w którym te fale się rozchodzą
B dla fal elektromagnetycznych efekt Dopplera nie zachodzi
C prędkości obserwatora oraz źródła względem ośrodka, w którym te fale się rozchodzą
D różnicy prędkości obserwatora i prędkości źródła