Zderzenia sprzężyste ciał na maturze

Dźwięk

Czy przy zderzeniu doskonale sprężystym słychać dźwięk.

A tak, ale bardzo cichy
B to zależy od konkretnego przypadku
C tak
D nie