Zderzenia sprzężyste ciał na maturze

Dźwięk

Czy przy zderzeniu doskonale sprężystym słychać dźwięk.

A nie
B tak, ale bardzo cichy
C to zależy od konkretnego przypadku
D tak