tomizm na maturze z filozofii

Tomizm jako kierunek w myśli filozoficznej, oparty na poglądach św. Tomasza z Akwinu. Pojęcia bytu, aniołów, duszy.