Tales na maturze z filozofii

Tales jako jeden z pierwszych filozofów greckich. Zagadnienie to obejmuje fakty z jego życiorysu, poglądy.