Sokrates na maturze z filozofii

Sokrates był greckim filozofem, przeciwniekiem demokracji. Cnota była dla niego najwyższą wartością.