sofiści na maturze z filozofii

Szkoła humanistyczna, powstała w V w. p.n.e. w Atenach. Jej główne hasło to "Czlowiek jest miarą wszechrzeczy".