Sebastian Petrycy na maturze z filozofii

Fakty z życiorysu Petrycego, jego poglądy na temat empiryzmu i racjonalizmu.