scholastyka na maturze z filozofii

Scholastyka jako kierunek wykształcony w obrębie filozofii katolickiej. Dogmaty i prawdy wiary a rozum.