Lista pytań dla zagadnienia: Racjonalizm - irracjonalizm