Przedstawiciele epistemologii w Stanach Zjednoczonych na maturze z filozofii