Przedstawiciele antropologii w Stanach Zjednoczonych na maturze z filozofii