Pragmatyzm na maturze z filozofii

Początki pragmatyzmu, metoda i teoria prawdy, doświadczenie i wiara oraz pluralizm.