Pozytywizm na maturze z filozofii

Pozytywizm jako kierunek mówiący o wiedzy naukowej, jako jedynie prawdziwej.