Obiektywizm - subiektywizm na maturze z filozofii

Możliwość bezstronnego poznawania rzeczywistości, czyli obiektywizm i subiektywizm, głoszący poznanie z własnego punktu widzenia.