Monizm - pluralizm na maturze z filozofii

Natura bytu jest jednorodna co stoi w opozycji do istnienia różnych bytów, zgodnie z zasadami pluralizmu. Podział monizmu na materialistyczny, spirytualistyczny oraz panteistyczny.