Koncepcje prawdy na maturze z filozofii

Klasyczna koncepcja prawdy Arystotelesa, koncepcja koherencyjna, pragmatyczna, konsensualna.