Koncepcje piękna na maturze z filozofii

Koncepcje piękna w naturze, architekturze, malarstwie, rzeźbie, literaturze.