Koncepcje filozofii na maturze z filozofii

Koncepcja klasyczna, pozytywistyczna, lingwistyczna, irracjonalistyczna.