Koncepcje dzieła sztuki na maturze z filozofii

Koncepcje starozytne, mimetyczne, wykorzystujące rzeczywiste możliwości ludzkie oraz technologiczne, abstrakcyjne, psychologiczne, fenomenologiczne,