Kartezjusz na maturze z filozofii

Życie Kartezjusza i jego wkład w naukę. Rola matematyki w myśleniu oraz wprowadzone przez niego pojęcia, m.in.. Funkcja, liczby urojone.