Immanuel Kant na maturze z filozofii

Fakty z życiorysu Kanta, stworzenie filozofii transcendentalnej, jego teoria sądów oraz główne dzieła.