Hermeneutyka na maturze z filozofii

Ernst Schleiermacher jako twórca kierunku. Najważniejsze problemy to rozumienie i przyswojenie.