Galileusz na maturze z filozofii

Biografia Galileusza oraz jego spór z poglądami Kosciolem katolickim.