Francis Bacon na maturze z filozofii

Życie F. Bacona, jego podział nauk, filozofia przyrody i filozofia człowieka.