Filozofia XX wieku w Polsce na maturze z filozofii

Filozofia analityczna, socjalizm, marksizm, aksjologia, kulturalizm i in. Prądy w myślicielstwie polskim XX stulecia.