Filozofia dialogu na maturze z filozofii

Podmiotem tej myśli filozoficznej jest człowiek w relacji z drugim człowiekiem. Poszczególni prpzedstawiciele nurtu, używają różnych pojęć np. Ty, Inny, Pytający.