filozofia chrześcijańska na maturze z filozofii

Kształtowanie się filozofii na gruncie chrześciajaństwa. Wpływ innych nurtów takich jak gnostycyzm czy manicheizm na poglądy pierwszych chrześcijan.