Ewolucjonizm na maturze z filozofii

Ewolucjonizm jako kierunek głoszący stopniowy progres ludzkości. Źródła, pojęcia, odmiany, przedstawiciele.