Etymologia nazwy, źródła filozofii na maturze z filozofii

Znaczenie pojęcia "filozofia", początki tej dyscypliny oraz ważne postaci.