Dyscypliny filozofii i jej główne problemy na maturze z filozofii

Podział nauk filozoficznych na ontologię, epistemologię, antropologię, etykę i estetykę. Problemy, nad którymi rozporawiają filozofowie.