Dogmatyzm - sceptycyzm na maturze z filozofii

Przyjmowanie twierdzeń, jako niepodważalnych bez zgłębiania ich wierzytelności oraz sceptycyzm, który poddaje w wątpliwość całkowitą prawdziwość poznania.