Arystoteles na maturze z filozofii

Arytoteles to jedna z najwybitniejszych postaci świata filozofii. Jego rozważania dotykały wielu dziedziń m.in.logiki, metafizyki, etyki, psychologii, filozofii społecznej a także retoryki.