Absolutyzm - Relatywizm na maturze z filozofii

Absolutyzm, jako pogląd głoszący istnienie jednej, uniwersalnej prawdy. Relatywizm, hołduje prawdzie, która zależy od wielu czynników, takich jak np.. Język, krąg kulturowy czy zdolności poznawcze jednostki.