Sebastian Petrycy na maturze

Podział filozofii

Sebastian Petrycy podzielił filozofię na

A naukową i psychologiczną
B moralną i przyrody
C empirystyczną i racjonalistyczną
D ontologię, epistemologię i aksjologię