Sebastian Petrycy na maturze

Podział filozofii

Sebastian Petrycy podzielił filozofię na

A empirystyczną i racjonalistyczną
B moralną i przyrody
C naukową i psychologiczną
D ontologię, epistemologię i aksjologię