empiryzm na maturze

empiryzm

Głównym źródłem poznania są:

A bodźce zmysłowe - doświadczenie
B wiara
C idee
D żadne z wymienionych