empiryzm na maturze

empiryzm

Głównym źródłem poznania są:

A idee
B żadne z wymienionych
C wiara
D bodźce zmysłowe - doświadczenie