Lista pytań dla zagadnienia: Energia jonizacji*, elektroujemność i powinowactwo elektronowe*